Logo Polskiego Radia
Print

Koniec IX Zjazdu Gnieźnieńskiego

PR dla Zagranicy
Michał Strzałkowski 18.03.2012 14:42
Odpowiedzialność za Europę i świat - to płaszczyzna porozumienia dla różnych religii, ale także osób niewierzących.
Od lewej: Jerzy Buzek, nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore, Kardynał Stanisław Ryłko, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński Jeremias.Od lewej: Jerzy Buzek, nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore, Kardynał Stanisław Ryłko, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński Jeremias.fot. PR/Przemysław Goławski

Odpowiedzialność za Europę i świat - to płaszczyzna porozumienia dla różnych religii, ale także osób niewierzących. Do takiego wniosku doszli uczestnicy końcowej debaty IX Zjazdu Gnieźnieńskiego. O niepokojach współczesnego świata, o potrzebie wartości dyskutowali w Gnieźnie chrześcijanie, muzułmanie, żydzi i ateiści. Kryzys wiary w Boga , to według rabina Michaela Schudricha główny problem współczesnego świata. Ale jednocześnie równie niepokojący, jak podkreślił rabin Schudrich, jest fanatyzm religijny. Jak dodał, dotyczy to wszystkich religii i dlatego trzeba szukać płaszczyzn dialogu i braterstwa. Zdaniem katolickiego biskupa Grzegorza Rysia, niepokojące zjawisko współczesnego świata to nierówne szanse rozwoju dla każdego człowieka. Jak wyjaśnił, prowadzi to do napięć, konfliktów i podziałów. Biskup Ryś zaznaczył że problem nierównomiernego rozwoju jest aktualny również w stosunku do osoby ludzkiej. Jeżeli jednostka rozwija się nieprawidłowo, wówczas jak zaznaczył hierarcha mamy do czynienia z fanatyzmem i niedojrzale przeżywaną religią. Muzułmanów w Polsce i Europie niepokoi postępujące pęknięcie i niezrozumienie między różnymi kulturami - wyjaśniał muzułmanin Bogusław Zagórski z Instytutu Ibn Chalduna. Jak dodał, stereotypy i nieporozumienia biorą się z niechęci poznania innych, dlatego potrzebna jest edukacja międzyreligijna. Jest to problem istotny, bo zdaniem Bogusława Zagórskiego, stereotypy dotyczące muzułmanów odżywają coraz częściej. Prof. Jacek Filek, reprezentujący środowisko ateistów, zaznaczył, że z jego perspektywy, niepokojące jest zjawisko spłaszczenia i jednowymiarowości duchowości europejskiej. Jak dodał, europejczycy stają się postmodernistycznymi niewolnikami , a reklama i propaganda polityczna urabiają człowieka masowego - idealnego konsumenta i wyborcę. Człowiek masowy, jak zaznaczył filozof, jest niezdolny do głębszych przeżyć i powzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności Uczestnicy debaty zgodzili się, że mimo różnic, na przedstawicielach różnych religii, ale także na kierujących się wartościami ateistach leży odpowiedzialność za kierunek zmian w świecie i Europie.. Wspólną płaszczyzną porozumienia jest czynienie dobra - podkreślił rabin Michael Schudrich. Jak dodał, mimo różnic konfesyjnych i dogmatycznych, możliwe jest wspólne działanie na rzecz palących problemów świata. Takim, palącym problemem, zdaniem rabina, jest zagada dnienie ochrony przyrody. I to, jak podkreślił, może być płaszczyzna wspólnego międzyreligijnego działania. Dzisiaj, w czasie ostatniego dnia Zjazdu Gnieźnieńskiego opublikowano przesłanie "Święty obywatel to dobry obywatel". Chrześcijanie i wyznawcy innych religii mają do odegrania niebagatelną rolę w Europie - to główny motyw przesłania.

IAR/MS

Related stories
Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt