Logo Polskiego Radia
Print

Mniej praktykujacych katolików na wsi

PR dla Zagranicy
Katarzyna Gizińska 07.01.2014 14:23
Według badań CBOS w ciągu ostatnich ośmiu lat procent osób regularnie praktykujących zmniejszył się.
 fot. GeographBot /Wikimedia Commons/CC

Deklaracje wiary i praktyk religijnych są na polskiej wsi ciągle bardzo częste, jednak od śmierci Jana Pawła Drugiego w 2005 roku obserwuje się pewne trendy spadkowe. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, w ciągu ostatnich ośmiu lat odsetek osób wierzących i regularnie praktykujących zmniejszył się na wsi z 67,4% do 58,2%.

Spadkowe trendy w zakresie religijności postępują na wsi w podobnym tempie jak w mieście, co oznacza, że przewaga osób wierzących i regularnie praktykujących, pomimo spadku ich liczby, jest na wsi ciągle zdecydowanie większa niż w mieście (w 2013 roku różnica wynosiła 13,3%).

Mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej niż osoby mieszkające w miastach wyrażają niezachwianą wiarę w Boga (70% wobec 55%), częściej deklarują codzienną modlitwę (47% wobec 38%), częściej też podtrzymują tradycje bożonarodzeniowe o charakterze religijnym, zwłaszcza zwyczaj udziału w pasterce (84% wobec 61%).

Wskaźniki religijności wiejskiej są dość mocno zróżnicowane w zależności od pochodzenia mieszkańców oraz ich podstawowego źródła dochodów. Ludność wiejska utrzymująca się z pozarolniczych źródeł zarobkowania, w tym zwłaszcza napływowi mieszkańcy wsi, w swojej religijności wyraźnie odbiegają od rdzennej - rolniczej części mieszkańców.

Analizy zawarte w tym opracowaniu oparte są na różnych zbiorach danych. Przemiany podstawowych wskaźników religijności dla ogółu mieszkańców wsi analizowano na zagregowanych zbiorach danych CBOS z lat 2005-2013. Dane dotyczące wiary w Boga oraz kwestii eschatologicznych pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” (278) przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 4-11 lipca 2013 roku, natomiast dane do porównań podstawowych wskaźników religijności w podziale na typy ludności wiejskiej pochodzą ze zagregowanych zbiorów z czterech kolejnych badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (275, 276, 277, 278), przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski w 2013 roku: 4-10 kwietnia, 9-15 maja, 6-12 czerwca, 4-11 lipca. Łączna liczba mieszkańców wsi w tych próbach wynosiła 1665. Z kolei do przedstawienia stosunku do modlitwy oraz zachowywanych tradycji świątecznych na wsi wykorzystano dane z badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (283) przeprowadzonego metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 grudnia 2013 roku na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

iar/kg

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt